Trang Chủ » Pháp luật BĐS » Nghị định về thu tiền thuế nhà đất, thuế mặt nước
Thuế đất,thuế mặt nước
Nghị định về thu tiền thuế nhà đất, thuế mặt nước

Nghị định về thu tiền thuế nhà đất, thuế mặt nước

Ngày 15/5/2014, Chính Phủ ban hành Nghị định 46/2014/NĐ-CP, quy định về thu tiền thuế nhà đất, thuế nước. Theo đó, Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm hoặc thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê trong các trường hợp sau đây:

+ Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản làm muối.

+ Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp vượt hạng mức được giao quy định tại Điều 129 của Luật đất đai.
+ Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thương mại , dịch vụ, đất sử dụng cho các dịch vụ khoáng sản: đất sử dụng cho sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm: đất sản xuất phi nông nghiệp.

+ Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh.

+ Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất làm muối vượt hạng mức giao đất tại địa phương để sản xuất muối và tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư tại nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư từ nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất muối theo quy định.

+ Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thùy sản, làm muối được giao đất không thu tiền sử dụng đất nhưng đang sử dụng đất làm kinh tế trang trại phải chuyển sang thuê đất theo quy định: hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất làm kinh tế trang trại khi chuyển đổi mục đích sử dụng các loại đất mà phải chuyển sang thuê theo quy định.

+ Tổ chức kinh tế người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trong thủy sản, làm muối; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; đất xây dựng công trình công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất để thực hiện dự án đầu tư nhà ở để cho thuê.

thu-thue-dat-lam-muoi

+ Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuê đất để đầu tư xây dựng công trình ngầm theo quy định.

+ Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, người Việt Nam định cư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp.

+ Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao sử dụng đất để xây dựng trụ sở lảm việc.
Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm trong 3 trường hợp sau.

*. Đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối hoặc sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối kết hợp nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

*. Tổ chức kinh tế hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất sông, ngoài, kênh, rạch , suối để thực hiện dự án đầu tư nuôi trồng thủy sản theo quy định.

*. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất sông, ngòi, kênh rạch, suối để thực hiện dự án đầu tư nuôi trồng thủy sản theo quy định.
Về đơn giá thuế đất, Nghị định quy định rõ, trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm không thông qua hình thức đấu giá Thuế đất hằng năm = tỉ lệ phần trăm (%)nhân (X) Giá đất tính thu tiền thuê đất.
Trường hợp thuế đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá thì đơn giá thuê đất thu một lần cho cả thời gian thuê là giá đất của thời hạng thuê đất.
Trường hợp đấu giá thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm thì đơn giá thuê đất là đơn giá trúng đấu giá của thời hạn một năm.
Đơn giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê trả tiển thuê đất hàng năm được xát định theo phương pháp hệ số xát định 10 năm, hết thời gian ổn định thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất theo chính sách về thu tiền thuê đất hằng năm không thông qua hình thức đấu giá; mức điều chỉnh không quá 30% đơn giá thuế đất trúng đấu giá hoặc đơn giá thuê đất của kỳ ổn định liền kề trước đó.
Trường hợp đấu giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì đơn giá thuê đất là đơn giá trúng đấu giá của thời hạn thuê đất. Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất thuê được xác định theo các phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu thập, thặng dư.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2014

Kiểm luôn trong

ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ TẠI CÁC THÀNH PHỐ

Chính phủ vừa ban hành nghị định 31/2014NĐ-CP quy định chi tiết một số điều ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline 1: 0903 75 45 95

Hotline 2: 0903 15 45 95

Hotline 3: 0907 999 681